Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Z oboru

Co se děje ve světě NEUROLOGIE.
Sledujte novinky z oboru!

Roztroušená skleróza pro praxi

Roztroušená skleróza pro praxi

25. 4. 2024

Třetí, aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné publikace poskytuje podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů a věnuje se také dalším aspektům roztroušené sklerózy, které neurolog denně se svými nemocnými řeší.

EEG v intenzivní medicíně

EEG v intenzivní medicíně

18. 4. 2024

V současnosti se EEG stále více prosazuje na jednotkách intenzivní péče (JIP), kde se stává nezbytnou metodou např. u pacientů s poruchami vědomí různého charakteru, tedy nejen u pacientů s epileptickými záchvaty nebo status epilepticus, ale obecně u pacientů v kritickém stavu.

Klinická neuropsychologie v praxi

Klinická neuropsychologie v praxi

4. 3. 2024

Druhé, aktualizované a doplněné vydání Klinické neuropsychologie v praxi přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Kniha, jejímž autorem je Petr Kulišťák a kolektiv, je členěna do dvou částí. Obecná část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie CNS, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostiky poruch v těchto oblastech.

Spinální neurologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Spinální neurologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání

31. 1. 2024

Nenechte si ujít druhé vydání monografie, která klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Těžištěm knihy jsou časté, ale i vzácnější nemoci míchy, jejich etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. Nozologické jednotky jsou doplněny o aktuální léčebné pohledy z přidružených oborů (např. neurochirurgie, rehabilitace, urologie apod.).

Poruchy rovnováhy v dětském věku, Zdeněk Čada, Zuzana Balatková, Rudolf Černý a kol.

Poruchy rovnováhy v dětském věku, Zdeněk Čada, Zuzana Balatková, Rudolf Černý a kol.

11. 1. 2024

Ačkoliv výskyt poruch rovnováhy v dětském věku není naštěstí tak častý jako u dospělé populace, je nutné o to více jim věnovat pozornost, protože závratě u dětí mohou být i v důsledku vážného onemocnění. V současné době neexistuje obor či podobor ve smyslu dětské otoneurologie, tedy specializace věnující se závratím u dětí, který by se cíleně zabýval touto velmi specializovanou problematikou. Závratě u dětí není možné přehlížet, protože je celá řada příčin, které je mohou způsobovat. Mezi ty nejzávažnější patří tumory nebo epilepsie. Z ostatních příčin je možné příkladně uvést migrénu, vrozené či získané onemocnění vnitřního ucha či psychické onemocnění a další. Cílem této monografie je podat ucelený náhled na přístup, diagnostiku a léčbu poruchy rovnováhy u dětí.

Migréna – Moderní diagnostika a léčba, Pavel Řehulka

Migréna – Moderní diagnostika a léčba, Pavel Řehulka

10. 11. 2023

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy a je onemocněním se závažným dopadem na život pacienta i společnosti. Projevuje se opakovanými záchvaty bolesti hlavy s obtěžujícími doprovodnými příznaky, které nemocného omezují ve vykonávání běžných denních aktivit. Zátěž symptomů migrény se pochopitelně násobí u pacientů s vysokou frekvencí záchvatů a vede k celkovému snížení kvality života. Jednoroční prevalence migrény dosahuje až 15 % celkové populace a svého maxima dosahuje v období produktivního věku. Proto také migréna globálně zaujímá první místo na žebříčku příčin disability a snížené práceschopnosti u lidí do 50 let věku. Ačkoliv patofyziologie tohoto onemocnění není zcela objasněna, některé neurobiologické mechanismy jsou dostatečně známé a našly již své terapeutické využití, a to jak v akutní, tak preventivní léčbě.
Akutní léčba je zaměřena na snížení intenzity příznaků a zkrácení trvání záchvatu, zatímco cílem preventivní léčby je snížení rizika rozvoje záchvatu a tím také redukce počtu migrenózních dnů v měsíci. Právě preventivní léčba dosud pro lékaře představuje neustálou výzvu – v Evropě ji podstupuje zhruba pouze jedna desetina pacientů z těch, kteří by ji potřebovali. Přitom je třeba mít na mysli, že migréna je dlouhodobé a relativně farmakorezistentní onemocnění, léčebný arzenál není neomezený a téměř vždy přináší jen částečné úspěchy. Důvodem k optimismu je vývoj nových léčiv a s nimi související vlna zájmu o tuto oblast medicíny.

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D., je přední český specialista v oblasti migrény, působí v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně.

Dítě s epilepsií v prostředí školy, Buršíková D.

Dítě s epilepsií v prostředí školy, Buršíková D.

2. 10. 2023

Autorka s mnohaletými zkušenostmi v oblasti pedagogicko-psychologických aspektů epilepsie přináší ve své monografii ucelený přehled současného stavu poznání v této oblasti, včetně nejnovějších poznatků z české i zahraniční literatury. Kniha obsahuje i pohled jednotlivých aktérů (samotné dítě s epilepsií, jeho rodiče či pečovatelé, lékaři, pedagogičtí pracovníci a spolužáci), rozbor relevantních rizikových faktorů a nástin cesty k jejich překonání. Souhrn faktů doplňují konkrétní doporučení pro spolupráci zapojených subjektů i četné odkazy na další informační zdroje.

Publikace rovněž obsahuje výsledky unikátního výzkumu, do něhož se zapojilo více než 100 dětí s epilepsií a odpovídající počet jejich rodičů, učitelů a spolužáků. To umožnilo systematicky zmapovat různé faktory, které ovlivňují školní život dětí s epilepsií (např. jejich kvalitu života, sociometrickou pozici ve třídě, znalosti a postoje učitelů a spolužáků, míru empatie rodičů). Na základě uvedeného výzkumu jsou zformulována doporučení pro praxi, včetně návrhů na cílené intervence směřující ke zlepšení současného stavu. Kniha je vzhledem ke svému praktickému zaměření určena nejen lékařům a odborníkům v oblasti sociálních a pedagogicko-psychologických aspektů epilepsie, ale například i pedagogickým pracovníkům škol, které navštěvují děti s epilepsií, a rodičům těchto dětí.

Alzheimer, Brackey J./Hájková R.

Alzheimer, Brackey J./Hájková R.

7. 9. 2023

Alzheimerova choroba je v populaci velmi rozšířená. Přesto zůstává pro většinu z nás opředena nejen tajemstvím, ale často i mýty a falešnými představami. Tato kniha vnáší světlo do tohoto neznáma a nenásilnou a srozumitelnou formou nás uvádí do světa osob trpících demencí. Na konkrétních příkladech ze života autorka ukazuje, že nemocný člověk zůstává lidskou bytostí, se svými smutky, náladami, osobitým smyslem pro humor a zejména právem na život. Ačkoli toto onemocnění oloupí postiženého o krátkodobou paměť, neubírá mu schopnost vnímat přítomný okamžik a radovat se z něj – autorka nabízí nepřeberné množství rad a nápadů, jak pro nemocné vytvořit okamžiky radosti, které v nich zanechají pocit štěstí. 

Kniha je neocenitelným pomocníkem pro všechny, kteří pečují o osoby postižené demencí v domácím prostředí nebo pečovatelském zařízení. Péče o nemocné je náročná jak po stránce fyzické a psychické, tak i časové a hmotné. Pečující najdou v knize návrhy, jak se vypořádat s obtížnými rozhodnutími a jak čelit situacím a problémům, jimž jsou dennodenně vystaveni, a přitom zachovat pacientovu lidskou důstojnost.