Vložte dotaz

Vložit dotaz

1. Vyberte diagnózu*

2. Vyplňte informace a název případu*

Děkujeme za vyplnění Vašich údajů. Díky nim máme možnost ověřit, že jste skutečně lékař.

Vaše jméno ani pracoviště nikde nezveřejňujeme a nikomu nesdělujeme. Neznají je ani členové odborného kolegia.

Váš dotaz k léčebnému postupu publikujeme na webových stránkách zcela anonymně a slouží pro účely edukace.

3. Popište lékařský případ, který chcete konzultovat*

Popište prosím případ svého pacienta tak, aby odborné kolegium mělo dostatek informací pro vyslovení druhého názoru. Nezapomeňte na věk pacienta, všechna vyšetření a závěry z nich, stanovení diagnózy i průběh dosavadní terapie. Na závěr prosím formulujte konkrétní dotaz pro kolegium. Při popisu případu ani v přílohách nepoužívejte osobní údaje pacienta. Neuvádějte ani komerční názvy léčivých přípravků či zdravotnických prostředků (pokud to není nezbytné). Text prochází před zveřejněním redakční kontrolou.

Nahrávám...
povinné pole

Popište prosím případ svého pacienta tak, aby odborné kolegium mělo dostatek informací pro vyslovení druhého názoru. Nezapomeňte na věk pacienta, všechna vyšetření a závěry z nich, stanovení diagnózy i průběh dosavadní terapie. Na závěr prosím formulujte konkrétní dotaz pro kolegium. Při popisu případu ani v přílohách nepoužívejte osobní údaje pacienta. Neuvádějte ani komerční názvy léčivých přípravků či zdravotnických prostředků (pokud to není nezbytné). Text prochází před zveřejněním redakční kontrolou.