Z oboru

Co se děje ve světě NEUROLOGIE.
Sledujte novinky z oboru!

EEG v intenzivní medicíně

EEG v intenzivní medicíně

18. 4. 2024

V současnosti se EEG stále více prosazuje na jednotkách intenzivní péče (JIP), kde se stává nezbytnou metodou např. u pacientů s poruchami vědomí různého charakteru, tedy nejen u pacientů s epileptickými záchvaty nebo status epilepticus, ale obecně u pacientů v kritickém stavu.

57. česko-slovenské dny dětské neurologie

57. česko-slovenské dny dětské neurologie

15. 4. 2024

Po osmi letech se v Ostravě 29.–31. 5. 2024 opět uskuteční Česko-slovenské dny dětské neurologie. Součástí programu bude i mezinárodní sekce s vystoupením prof. Barbary Plecko z rakouského Grazu. 

Cesta pacienta k diagnóze “Migréna”

Cesta pacienta k diagnóze “Migréna”

5. 4. 2024

Migréna často zůstává nedostatečně diagnostikována a léčena. Jakým postupem by se měl pacient s podezřením na migrénu dostat od praktického lékaře k neurologovi a v případě potřeby do specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy?

MANAGED-PD: nástroj pro správné načasování změn v léčbě Parkinsonovy nemoci

MANAGED-PD: nástroj pro správné načasování změn v léčbě Parkinsonovy nemoci

5. 4. 2024

MANAGE‑PD je nástroj pro včasnou identifikaci a léčbu pokročilé Parkinsonovy nemoci. Pomáhá lékařům klasifikovat pacienty a poskytuje cenné informace pro rozhodování. S klinickou využitelností a vysokou validitou přináší naději na včasnou optimalizaci léčby.

Výběr aktualit v neurologii

Výběr aktualit v neurologii

4. 4. 2024

Souvisí genotyp APOE4/4 s Alzheimerovou chorobou? Lze některé protinádorové léky použít k léčbě amyotrofické laterální sklerózy? Odpovědi na tyto otázky a další témata naleznete ve výběru nových článků publikovaných na zahraničních odborných portálech.

Klinická neuropsychologie v praxi

Klinická neuropsychologie v praxi

4. 3. 2024

Druhé, aktualizované a doplněné vydání Klinické neuropsychologie v praxi přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Kniha, jejímž autorem je Petr Kulišťák a kolektiv, je členěna do dvou částí. Obecná část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie CNS, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostiky poruch v těchto oblastech.

Výběr aktualit v neurologii za únor 2024

Výběr aktualit v neurologii za únor 2024

1. 3. 2024

Výběr zajímavých článků z oboru neurologie, které byly publikovány v únoru 2024 na renomovaných zahraničních odborných webových portálech.

21. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

21. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

29. 2. 2024

Již 21. ročník sympozia Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny se uskuteční v hotelu International Hotel Prague, ve dnech 24. - 25. května 2024. Na sympoziu vystoupí nejen domácí odborníci na léčbu RS,  ale budou prezentována také odborná sdělení ze zahraničí.

13. neurokazuistický sjezd

13. neurokazuistický sjezd

27. 2. 2024

Ve dnech 19. - 20. dubna 2024  se v krásných prostorách pražské Staroměstské radnice uskuteční 13. neurokazuistický sjezd. Program sjezdu je zaměřen na následující témata: mozeček a ataxie, neurologie v širších souvislostech, epilepsie, neurochirugie a neurokazuistické roztodivnosti.

Nový klinický doporučený postup pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra

Nový klinický doporučený postup pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra

5. 2. 2024

V prosinci 2023 byl vydán nový klinický doporučený postup pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra. Klinický doporučený postup byl vytvořen kolektivem autorů pod vedením prof. MUDr. Evy Kubala Havrdové, DrSc. jako aktualizace původního klinického standardu z roku 2020. Nový doporučený postup byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž zástupci jsou členové autorského týmu, a byl schválen Výborem ČNS ČLS JEP. Dokument je vydáván ve dvou verzích, a to širší odborné verzi určené pro publikaci na webu ČNS a užší verzi zaměřené především na klinické aspekty a určené pro publikaci v odborném časopisu (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie).

Spinální neurologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Spinální neurologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání

31. 1. 2024

Nenechte si ujít druhé vydání monografie, která klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Těžištěm knihy jsou časté, ale i vzácnější nemoci míchy, jejich etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. Nozologické jednotky jsou doplněny o aktuální léčebné pohledy z přidružených oborů (např. neurochirurgie, rehabilitace, urologie apod.).

Studie podporují prodloužení časového okna pro zahájení duální protidestičkové léčby po ischemické cévní mozkové příhodě na 72 hodin

Studie podporují prodloužení časového okna pro zahájení duální protidestičkové léčby po ischemické cévní mozkové příhodě na 72 hodin

16. 1. 2024

Duální protidestičková léčba (DAPT) klopidogrel + aspirin podávaná do 72 hodin od nástupu lehké ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) nebo vysoce rizikové tranzitorní ischemické ataky (TIA) vykazuje větší snížení rizika nové cévní mozkové příhody než samotný aspirin, i když s vyšším rizikem krvácení.