Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc.

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc.

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc.

Prof. Eva Kubala Havrdová, DrSc., vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Karlovy univerzity v Praze. Atestaci prvního i druhého stupně získala v oboru neurologie. Pro tentýž obor byla v roce 2010 jmenována profesorkou a neurologie ji provází celým profesním i vědeckým životem. Absolvovala několik studijních pobytů v USA a Velké Británii.

V současné době je vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pro studenty přednáší na téma sclerosis multiplex a záněty centrální nervové soustavy a vede akreditovaný kurz Akademie roztroušené sklerózy. Pedagogické činnosti se věnuje také v rámci postgraduálních přednášek na neurofarmakologických sympoziích a neurologických kongresech. Je rovněž školitelkou doktorandů v oboru neurovědy.

Účastnila se několika českých i zahraničních výzkumných projektů týkajících se zejména léčby roztroušené sklerózy a neurodegenerativních onemocnění, například Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby. Je autorkou téměř tisícovky článků a abstraktů ve vědeckých časopisech, členkou několika pracovních skupin pro doporučené postupy v léčbě sclerosis multiplex a podílí se na práci redakční rady časopisů Neurologie pro praxi a Multiple Sclerosis and Related Disorders. V roce 2001 obdržela významná ocenění za monografii Neuroimunologie.