Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium MUDr. Eva Medová

MUDr. Eva Medová

MUDr. Eva Medová

MUDr. Eva Medová je v současnosti vedoucí centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na Neurologické klinice FNKV a lékařkou centra pro léčbu roztroušené sklerózy tamtéž. Neurologii se věnuje už od svého absolutoria na Fakultě všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze v roce 1988. Atestace 1. a 2. stupně v tomto oboru složila v letech 1992 a 1996. Na Neurologické klinice FNKV působí již od roku 1996, a to jako starší lékařka a posléze primářka (do roku 2011).

V rámci své pedagogické činnosti se na 3. LF UK v Praze věnuje vzdělávání v oboru neurologie. Odborné znalosti problematiky bolestí hlavy a diferenciální diagnostiky v neurologii předává studentům Institutu pro postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a byly základem i jejího působení jako vedoucí superkonziliární poradny pro bolesti hlavy, která byla v roce 2020 transformována v centrum pro léčbu bolestí hlavy. Současně je garantkou pacientských organizací SMS (Sdružení mladých sklerotiků) a Migréna-help.

O neurologii, bolestech hlavy a roztroušené skleróze publikovala několik kapitol v odborných titulech. Je členkou České neurologické společnosti ČLS JEP, výboru Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Neuroimunologické společnosti.