Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Dlouhodobě se věnuji diagnostice a léčbě extrapyramidových onemocnění. Na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pracuji od roku 2002, v současnosti jsem vedoucí lékařkou Centra extrapyramidových onemocnění. Absolvovala jsem roční stáž na klinice Mount Sinai Hospital v New Yorku a kurz Leadership training program for Movement Disorders specialist. V rámci výzkumu se zabývám zejména Parkinsonovou nemocí a poruchami chůze. Organizuji výukové webináře pro neurology (EXPYnáře) a výukové kurzy, podílím se na pregraduální i postgraduální výuce neurologie včetně předatestační přípravy. Jsem předsedkyní Extrapyramidové sekce České neurologické společnosti a členkou výboru Ethics and Quality Task Force Evropské neurologické společnosti.