Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

Doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D., absolvovala v roce 2009 všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2019 postgraduální studium neurologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Titul docent získala v roce 2021.

Od roku 2009 pracuje jako lékař I. neurologické kliniky FN u sv. Anny v Brně a přednáší neurologii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Během studia se specializovala na elektroencefalografii a epileptologii a absolvovala několikaměsíční pobyty na neurofyziologických pracovištích v Grenoblu a v Montrealu. V uvedených oborech spočívá těžiště jejího hlavního vědeckého zájmu. Byla a je řešitelem či spoluřešitelem několika grantů, zabývajících se mimo jiné klinickou epileptologií, klinickou elektrofyziologií a neurozobrazováním u epilepsie.

V oborech neurologie a epileptologie získala v letech 2014–2017 několik ocenění (České ligy proti epilepsii, České neurologické společnosti) za nejlepší publikace. Je členkou komise České ligy proti epilepsii.