Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN, absolvovala v roce 1987 Lékařskou fakultu hygienickou (dnes 3. LF) Univerzity Karlovy v Praze. Atestaci I. stupně v oboru neurologie získala v roce 1991, atestaci II. stupně v roce 1995. Habilitovala se v roce 2003, v roce 2016 byla jmenována profesorkou. Prošla lékařskou praxí v několika zdravotnických zařízeních a od roku 2011 je přednostkou Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde je též vedoucí centra roztroušené sklerózy, vedoucí centra léčby spasticity a vedoucí neuromuskulárního centra. Pobývala na několika dlouhodobých zahraničních stážích ve Spojených státech amerických a ve Švýcarsku.

Je řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika vědeckých projektů zaměřených mj. na neuromodulační léčbu, cévní mozkové příhody, idiopatickou skoliózu nebo kardiovaskulární onemocnění. Již téměř 30 let se věnuje pedagogické činnosti a od roku 2001 pregraduální a postgraduální výuce v rámci Neurologické kliniky 3. LF UK v Praze. Je členkou mnoha odborných společností a odborných skupin. Pracuje ve výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP, působí rovněž v České neurologické společnosti a České neuromodulační společnosti. Účastní se také práce akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor neurologie a Národního akreditačního ústavu; je členkou European Academy of Neurology.

Jako autorka publikovala cca 180 článků v českých i zahraničních odborných časopisech včetně článků s impakt faktorem, napsala osm monografií, 150 kapitol v knihách a přednesla na 180 přednášek a posterů v České republice i zahraničí.