Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN, je vedoucím Centra pro poruchy kognitivních funkcí při Neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole. Plní funkci předsedy Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti. Je členem vědecké rady FN Motol. Založil Alzheimer nadační fond. Své lékařské zkušenosti a vědecké výsledky zapsal do řady odborných publikací a knih u nás i v zahraničí. V letech 2009–2015 působil jako místopředseda EFNS (European Federation of Neurological Societies) panelu pro demence a v letech 2016–2020 jako co-chair EAN (European Academy of Neurology) Scientific panel on Dementia and Cognitive Disorders. Je autorem a spoluautorem několika mezinárodních guidelines pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí. Je členem Expertního panelu Alzheimer Europe a řady dalších mezinárodních organizací a vědeckých rad.