Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, ukončil v roce 1996 studium oboru všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Postgraduální studia neurologie absolvoval tamtéž s disertační prací na téma roztroušené sklerózy. Ve stejném oboru získal titul docent a v roce 2014 byl jmenován profesorem. V roce 2018 absolvoval studium oboru management ve zdravotnictví na Cambridge Business School v Praze s titulem MBA.

Během své profesní dráhy působil na několika pracovištích Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, jeho kmenovým pracovištěm je od roku 1997 až dosud tamní neurologická klinika, kde je činný také jako pedagog a školitel doktorského studijního programu neurologie. V současné době vede centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění a likvorologickou laboratoř.

Je autorem více než 150 vědeckých publikací, z toho dvou monografií a sedmi kapitol v monografiích, a stovek přednášek z oblasti neuroimunologie, šéfredaktorem nebo členem redakční rady několika mezinárodních odborných časopisů a řešitelem několika grantových projektů. Výsledek jednoho z nich se stal podkladem pro dva patenty ve Spojených státech amerických. Je členem České neurologické společnosti ČLS JEP, kde předsedá Sekci klinické neuroimunologie a likvorologie. Organizuje klinické semináře a postgraduální kurzy a každoroční neuroimunologické sympozium v Olomouci.