Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.

Vedoucí lékařka Centra vysoce specializované péče pro vzácná neuromuskulární onemocnění a primářka Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., více než 23 let pracuje jako dětský neurolog a elektrofyziolog se zaměřením na neuromuskulární onemocnění. V rámci postgraduálního vzdělávání rok pracovala v John Walton Muscular Dystrophy Research Centre v Newcastlu ve Velké Británii. Po návratu založila Neuromuskulární centrum pro dětské pacienty při Klinice dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Jejím hlavním zájmem je zvýšení kvality péče a tím i kvality života pacientů s neuromuskulárními nemocemi. Kromě klinické praxe se zabývá i klinickým výzkumem včetně klinických studií experimentální léčby, a to zejména na poli spinální svalové atrofie a svalové dystrofie typu Duchenne. 

Působí jako vědecký sekretář Společnosti dětské neurologie ČLS JEP a členkou TREAT NMD, European Pediatric Neurology Society a World Muscle Society.