Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

Vedoucí oddělení magnetické rezonance, Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Promovala jsem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Jsem specializována v oboru radiodiagnostika a neuroradiologie. Od roku 1998 pracuji na Oddělení magnetické rezonance Radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v pozicích odborného asistenta, Ph.D., v oboru neurovědy, docenta a od roku 2014 na pozici profesora radiologie, kdy jsem byla jmenována jako jedna z nejmladších profesorek. Mezi mé hlavní odborné zájmy patří zobrazení pomocí magnetické rezonance a především neuroradiologie. Podílela jsem se na řešení 13 grantů či výzkumných záměrů, z toho u dvou jako hlavní řešitel. Jsem členkou rady neurovědního programu COOPERATIO v rámci UK a koordinátorkou pro neurozobrazení, dále členkou skupiny MAGNIMS (evropské konsorcium pro MR a roztroušenou sklerózu). Rovněž jsem působila v Grantové agentuře ČR na pozicích člena i předsedy panelu. Publikovala jsem 218 článků, jsem autorkou a spoluautorkou čtyř monografií, citovanost – H-Index 30 (2 393 citací). V neposlední řadě jsem také členkou České radiologické a neuroradiologické společnosti ČLS JEP, European Neuroradiology Society, European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP a České neurologické společnosti. Intenzivně se věnuji jak klinické práci, tak výzkumu a přípravě pregraduálních a postgraduálních studentů.