Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Studia lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1993. Jako neurolog pracuje již 30 let. Specializuje se na extrapyramidová onemocnění a demence a působil v těchto oborech na pracovištích v Novém Jičíně, FN Ostrava, FN Olomouc a nyní pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Postgraduální studia neurologie absolvoval s disertační prací na téma neurosonologie u Parkinsonovy nemoci. Je členem výboru Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP, pracuje rovněž v užší redakční radě časopisu Neurologie pro praxi od samotného založení časopisu. Publikoval řadu odborných článků, čtyři kapitoly v učebnicích neurologie, vyučoval na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a nyní působí jako pedagog na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.