Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

Petra Nytrová promovala na 1.  LF UK v Praze v roce 2007. Po ukončení studií nastoupila na Neurologickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze, kde nabyla většinu svých klinických zkušeností a pracuje doposud. Atestaci v oboru neurologie získala v roce 2013. Věnuje se především autoimunitním onemocněním centrálního nervového systému v klinické praxi i ve vědeckých projektech. V rámci postgraduálního studia v oboru neurovědy obhájila disertační práci na téma biomarkerů aktivity u pacientů s neuromyelitis optica. Zkušenosti v oblasti stanovení neuronálních a gliálních autoprotilátek získala na stážích v Institut für experimentelle Immunologie (EUROIMUN), Lübeck, a Dpt. of Clinical Neuroscience, University of Oxford (Newsom-Davis Visiting Fellowship). V rámci grantových projektů se zabývá výzkumem postvakcinační odpovědi u pacientů na imunosupresivní léčbě a charakterizací neutrofilních granulocytů u pacientů s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica. Je členkou neuroimunologické sekce České neurologické společnosti. Dále se věnuje výuce neurologie v rámci pre- a postgraduálního vzdělávání.