Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium prim. MUDr. Petra Reková, Ph.D.

prim. MUDr. Petra Reková, Ph.D.

prim. MUDr. Petra Reková, Ph.D.

MUDr. Petra Reková, Ph.D., promovala na 1. LF UK v Praze. Po promoci nastoupila na anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Třinec, později dala přednost neurologii. V roce 2000 se stala členkou kolektivu lékařů jednotky intenzivní péče Neurologické kliniky VFN. Dlouhodobě se zaměřuje na cerebrovaskulární problematiku a akutní stavy v neurologii. Je držitelkou funkční odbornosti v neurosonologii. Od roku 2009 je členkou multidisciplinárního týmu lékařů VFN spolupracujících s Centrem pro Fabryho chorobu při II. interní klinice VFN. Neurologické projevy Fabryho nemoci byly také tématem jejího postgraduálního studia a spolu s cerebrovaskulární problematikou v neurologii se jim věnuje i ve své aktivní přednáškové a publikační činnosti. Od roku 2018 je členkou výboru Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP a od roku 2020 členkou vědecké rady národní výzkumné iktové sítě StroCzech.