Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Vystudoval lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako neurolog zde působí již přes 25 let. Mezi jeho hlavní profesní zájmy patří bolesti hlavy, epilepsie, neuromodulace a léčba akutní cévní mozkové příhody. V roce 2010 mu byl udělen titul Ph.D. na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době působí, vyučuje, publikuje a účastní se klinických studií v centrech bolesti hlavy na Neurologickém oddělení Ústavu klinických neurooborů 1. LF UK v Ústřední vojenské nemocnici a v Institutu neuropsychiatrické péče v Praze. Od roku 2021 je předsedou Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP (Czech Headache Society). Je členem několika českých a mezinárodních lékařských společností a redakční rady časopisu Remedia. Kromě toho je předsedou správní rady Nadačního fondu Hedalga, který spravuje Český registr pacientů s migrénou na biologické terapii (ReMig).