Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Odborné kolegium doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., (nar. 1981) pracuje na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. LF UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Již během studia všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě sbíral pracovní zkušenosti ve zdravotnických zařízeních v Praze i zahraničí (mj. na Univerzitě v Rostocku) a poté dokončil doktorský studijní program lékařská psychologie tamtéž. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v systemické terapii, složil atestaci z neurologie a habilitoval v oboru neurologie.

Pracoval jako psychiatr a poté jako neurolog. Zúčastnil se výzkumných pobytů na neurologických pracovištích v USA a v Austrálii. Je recenzentem časopisů Frontiers in Immunology a Frontiers in Neurology a členem redakční rady Journal of Neuroimaging a vedení australské vědecké skupiny MSBase. Získal několik tuzemských cen za původní publikaci v oboru neurologie.

Publikuje v recenzovaných časopisech a je autorem mnoha zahraničních přednášek a posterů na konferencích. Byl nebo je řešitelem či spoluřešitelem několika grantů, jako hlavní řešitel se podílel na výzkumu souvislosti mezi hladinami neurofilament při nástupu roztroušené sklerózy a kognitivní výkonností.