Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Z oboru Přehled aktualit v neurologii

Z oboru

Přehled aktualit v neurologii

2. 5. 2024

Prozkoumejte nejnovější vědecké poznatky z oboru neurologie a jejich význam pro budoucnost léčby: nové perspektivy v léčbě roztroušené sklerózy, detekování kognitivního poklesu pomocí síťové analýzy, souvislost mezi spánkem a bolestí podobnou migréně nebo výsledky studie zaměřené na míru komplikací u zákroků stimulace nervus vagus.

Výzkum

Výzkum nabízí vhled do budoucího chápání roztroušené sklerózy a její léčby

Přestože se na patogenezi roztroušené sklerózy (RS) významně podílí virus Epsteina–Barrové (EBV), neexistují žádné rutinně používané testy pro měření buněčné odpovědi na EBV. Autoři této práce analyzovali buněčnou odpověď na jaderný antigen-1 EBV (EBNA-1) u pacientů s RS pomocí testu z plné krve. Výsledky ukázaly, jak může být testování a zaznamenávání buněčné odpovědi na EBNA-1 u osob s RS přínosné. Kromě toho byl prokázán i rozdílný vliv v současnosti dostupných léčebných možností modifikujících onemocnění na tuto odpověď. Použitý funkční test využívá vzorky plné krve s minimálním předzpracováním, a proto by bylo možné ho použít jako měřítko léčebné odpovědi v klinických studiích zaměřených na EBV.

Zdroj a více informací najdete na: www.neurology.org

Kognitivní pokles lze detekovat pomocí síťové analýzy

Všichni čas od času ztratíme klíče od auta nebo brýle. Většina lidí by měla pravdu, kdyby se tomu vysmívala jako normální součásti stárnutí. Ale pro jiné to může znamenat znepokojivý, i když klinicky nepostřehnutelný krok ke kognitivnímu zhoršení, ať už je relativně mírné, nebo tak závažné jako Alzheimerova choroba. Cílem této studie bylo prozkoumat strukturu kognitivních sítí napříč kontinuem rizikových stavů Alzheimerovy choroby a nově zahrnout i jedince se subjektivním zhoršením kognitivních funkcí. Jaké byly výsledky?

Zdroj a více informací najdete na: www.sciencedirect.com

Jaká je souvislost mezi spánkem a bolestí podobnou migréně?

Data této studie naznačují, že ve vztahu mezi bolestí podobnou migréně (migraine-like pain) a spánkem existuje směrová kauzalita. Zatímco bolestivá fáze migrény spánek nenarušuje, spánková deprivace zvyšuje pravděpodobnost migraine-like pain. Je třeba také poznamenat, že delší spánek by mohl zvýšit pravděpodobnost záchvatu migrény. Pochopení a řešení komplexní interakce mezi migrénou a spánkem mohou umožnit zavedení terapeutických strategií zahrnujících úpravy životního stylu, behaviorální intervence a farmakologické přístupy ke zlepšení kvality spánku pro lepší léčbu migrény.

Zdroj a více informací najdete na: academic.oup.com

Nízká míra komplikací u zákroků stimulace nervus vagus

Stimulace vagového nervu (VNS) je nejčastěji používanou neuromodulační léčbou u pacientů s lékově rezistentní epilepsií. U tohoto zákroku může docházet ke komplikacím, jako jsou infekce v místě operace, jednostranná paréza hlasivek a další. Cílem této studie bylo popsat míru chirurgických komplikací při implantaci VNS, výměně pulzního generátoru, revizi vedení nebo odstranění VNS a posoudit rizikové faktory. Výsledky ukázaly větší míru komplikací u odstranění VNS nebo revize vedení ve srovnání s výměnou generátoru nebo primární implantací.

Zdroj a více informací najdete na: www.sciencedirect.com