Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z NEURO-online jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
Z oboru

Co se děje ve světě NEUROLOGIE.
Sledujte novinky z oboru!

Přehled aktualit v neurologii

Přehled aktualit v neurologii

2. 5. 2024

Prozkoumejte nejnovější vědecké poznatky z oboru neurologie a jejich význam pro budoucnost léčby: nové perspektivy v léčbě roztroušené sklerózy, detekování kognitivního poklesu pomocí síťové analýzy, souvislost mezi spánkem a bolestí podobnou migréně nebo výsledky studie zaměřené na míru komplikací u zákroků stimulace nervus vagus.

Vyšetření pacienta s bolestí hlavy: diferenciální diagnostika

Vyšetření pacienta s bolestí hlavy: diferenciální diagnostika

26. 4. 2024

Bolesti hlavy (cefalea) trápí někdy až 85 % dospělých osob, přičemž značná část z nich si na takové stavy zvykne a časem je přijme jako běžnou součást života. Lékaře tak navštíví jen zhruba třetina pacientů, kteří tyto obtíže pociťují. 

Cesta pacienta k diagnóze “Migréna”

Cesta pacienta k diagnóze “Migréna”

5. 4. 2024

Migréna často zůstává nedostatečně diagnostikována a léčena. Jakým postupem by se měl pacient s podezřením na migrénu dostat od praktického lékaře k neurologovi a v případě potřeby do specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy?

MANAGED-PD: nástroj pro správné načasování změn v léčbě Parkinsonovy nemoci

MANAGED-PD: nástroj pro správné načasování změn v léčbě Parkinsonovy nemoci

5. 4. 2024

MANAGE‑PD je nástroj pro včasnou identifikaci a léčbu pokročilé Parkinsonovy nemoci. Pomáhá lékařům klasifikovat pacienty a poskytuje cenné informace pro rozhodování. S klinickou využitelností a vysokou validitou přináší naději na včasnou optimalizaci léčby.

Výběr aktualit v neurologii

Výběr aktualit v neurologii

4. 4. 2024

Souvisí genotyp APOE4/4 s Alzheimerovou chorobou? Lze některé protinádorové léky použít k léčbě amyotrofické laterální sklerózy? Odpovědi na tyto otázky a další témata naleznete ve výběru nových článků publikovaných na zahraničních odborných portálech.

Výběr aktualit v neurologii za únor 2024

Výběr aktualit v neurologii za únor 2024

1. 3. 2024

Výběr zajímavých článků z oboru neurologie, které byly publikovány v únoru 2024 na renomovaných zahraničních odborných webových portálech.

Nový klinický doporučený postup pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra

Nový klinický doporučený postup pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra

5. 2. 2024

V prosinci 2023 byl vydán nový klinický doporučený postup pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra. Klinický doporučený postup byl vytvořen kolektivem autorů pod vedením prof. MUDr. Evy Kubala Havrdové, DrSc. jako aktualizace původního klinického standardu z roku 2020. Nový doporučený postup byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž zástupci jsou členové autorského týmu, a byl schválen Výborem ČNS ČLS JEP. Dokument je vydáván ve dvou verzích, a to širší odborné verzi určené pro publikaci na webu ČNS a užší verzi zaměřené především na klinické aspekty a určené pro publikaci v odborném časopisu (Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie).

Studie podporují prodloužení časového okna pro zahájení duální protidestičkové léčby po ischemické cévní mozkové příhodě na 72 hodin

Studie podporují prodloužení časového okna pro zahájení duální protidestičkové léčby po ischemické cévní mozkové příhodě na 72 hodin

16. 1. 2024

Duální protidestičková léčba (DAPT) klopidogrel + aspirin podávaná do 72 hodin od nástupu lehké ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) nebo vysoce rizikové tranzitorní ischemické ataky (TIA) vykazuje větší snížení rizika nové cévní mozkové příhody než samotný aspirin, i když s vyšším rizikem krvácení.

Diferenciální diagnostika bolestí hlavy

Diferenciální diagnostika bolestí hlavy

20. 10. 2023

Bolesti hlavy se řadí mezi nejčastější a nejběžnější poruchy nervového systému. Jedná se o celosvětový problém, který postihuje osoby jakéhokoliv věku, národnosti či vzdělání. Bolest hlavy není pouhou bolestí. Je to stav, který značně snižuje kvalitu života dané osoby, může narušovat rodinné vztahy, omezovat jedince ve vzdělávání či zaměstnání, a především negativně ovlivňuje jeho psychický stav. 

Jak vysoké riziko představuje endovaskulární terapie pro pacienty s CMP léčené antagonisty vitaminu K?

Jak vysoké riziko představuje endovaskulární terapie pro pacienty s CMP léčené antagonisty vitaminu K?

26. 9. 2023

Nová studie recentně publikovaná v časopise JAMA přináší dobré zprávy pro pacienty léčené antagonisty vitaminu K (VKA), u nichž došlo k rozvoji cévní mozkové příhody (CMP) a byli indikováni k endovaskulární trombektomii (EVT). Její výsledky dokládají, že VKA u pacientů s akutní ischemickou CMP v důsledku okluze velkých cév nezvyšují riziko komplikací EVT. 

Terrapino v boji proti Alzheimerově demenci

Terrapino v boji proti Alzheimerově demenci

19. 9. 2023

Ačkoli se výzkumu Alzheimerovy nemoci věnuje mnoho vědeckých týmů, lék, který by vzniku onemocnění zabránil, zatím neexistuje. Jsou však známy faktory působící preventivně. K nejdůležitějším patří fyzická i duševní aktivita a stravovací návyky. Na zásadách předcházení Alzheimerově nemoci je založena aplikace Terrapino, která uživatelům denně předkládá nové úkoly k řešení a udržuje je v mentální i fyzické kondici. Má pomoci v boji proti Alzheimerově chorobě a zaměřuje se na její prevenci.